Kansatiede ja tulevaisuudentutkimus – molempi parempi

  • Matti Kamppinen

Abstrakti

Jussi Lehtonen: Skenaarioita maaseudun palveluista – kaupat, kirjastot ja postit historiasta
tulevaisuuksiin. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, osa 429. Scripta Lingua Fennica Edita,
Turku 2016. 323 s., 12 liites.

Osasto
Arvosteluja
Julkaistu
loka 27, 2017
Viittaaminen
Kamppinen, M. (2017). Kansatiede ja tulevaisuudentutkimus – molempi parempi. Sananjalka, 59(59), 299–300. https://doi.org/10.30673/sja.66655