Eponyymiset idiomit suomen kielessä

Esimerkkitapauksena presidenttiviitteiset verbilausekekonstruktiot

  • Marja Nenonen Itä-Suomen yliopisto
  • Esa Penttilä Itä-Suomen yliopisto
Avainsanat: idiomit, konstruktiot, suomen kieli

Abstrakti

Eponyymiset idiomit suomen kielessä – esimerkkitapauksena presidenttiviitteiset verbilausekekonstruktiot

Suomen kielelle on tyypillistä käyttää monikkoa muissakin funktiossa kuin pelkkää useutta ilmaisemassa. Lisäksi suomen kielessä, kuten myös mm. englannissa ja ruotsissa, saatetaan erisnimiä käyttää varsinaisen käyttötarkoituksen lisäksi myös yleisnimen tapaan. Erottuakseen normaalista käytöstä erisnimi on usein kirjoitettu pienellä alkukirjaimella ja sitä käytetään monikossa.

Tässä tutkimuksessa keskitymme eponyymisiin konstruktioihin, tehdä + Nprop-PL -muotoisiin verbilausekeidiomeihin, jotka koostuvat tehdä-verbistä ja komplementista, joka on monikossa oleva erisnimi. Tyyppinä idiomi on varsin yleinen, vaikka sitä ei yleensä sanakirjoissa nähdä, koska sen merkitys on tilannesidonnainen ja pääteltävissä yleensä ainoastaan kontekstista.

Tutkimuskohteeksi on valittu Suomen tasavallan presidenttien nimen sisältävät idiomit, esim. tehdä kekkoset, tehdä tarjahaloset, tehdä Niinistöt.  Aineisto koostuu 299 idiomista, jotka on koottu internetistä.

Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 26, 2019
Viittaaminen
Nenonen, M., & Penttilä, E. (2019). Eponyymiset idiomit suomen kielessä: Esimerkkitapauksena presidenttiviitteiset verbilausekekonstruktiot. Sananjalka, 61(61), 80-103. https://doi.org/10.30673/sja.80145