Komposiitti-indeksi — uusi väline käyttäjäkokemuksen arviointiin

Kirjoittajat

  • Svetlana Kirichenko Helsingin yliopisto
  • Jouni Henrik Juntumaa Helsingin kaupunki, Kulttuuri ja vapaa-aika
  • Markku Laitinen Helsingin yliopiston kirjasto

Abstrakti

Käyttäjäkokemusindeksi (IUX) on kirjaston tarjoamien palvelujen käyttäjäkokemuksen arviointiin suunniteltu komposiitti- eli summaindeksi. Sen avulla käyttäjien tyytyväisyyttä arvioidaan laskemalla indeksiin valittujen muuttujien (asiakaskokemuksen osatekijät eli attribuutit) summa, joka muodostetaan asiakaskyselyvastausten ja asiantuntijoiden määrittelemien painokertoimien yhdistelmänä. Komposiitti-indeksin merkittävä hyöty on, että sen avulla pystytään arvioimaan useampien asiakaskokemukseen vaikuttavien tekijöiden yhteistä vaikutusta. Esittelemämme komposiitti-indeksi auttaa seuraamaan siihen valittujen määreiden yhteistä vaikutusta asiakaskokemukseen samalla kertaa.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2021-11-14

Viittaaminen

Kirichenko, S. ., Juntumaa, J. H., & Laitinen, M. (2021). Komposiitti-indeksi — uusi väline käyttäjäkokemuksen arviointiin. Signum, 53(3), 25–27. https://doi.org/10.25033/sig.112162