Tietoa julkaisusta

Suomen Maataloustieteellisen Seuran Tiedote –sarjassa (SMST) julkaistaan maatalous- ja elintarviketieteiden alan suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä alkuperäistuloksiin perustuvia tutkimusraportteja tai katsaus-tyyppisiä kirjoituksia. Julkaistavien käsikirjoitusten tulee olla kansallisesti kiinnostavia ja käsitellä pohjoismaista maataloutta. Sarjan keskiöön kuuluvat muun muassa ruoantuotantoon liittyvät alat, kuten maaperä-, ympäristö-, puutarha-, kasvintuotanto-, kotieläin-, talous-, elintarvike- ja teknologiatutkimus.

Sarjaa julkaisee Suomen Maataloustieteellinen Seura ry. Aiemmin sarjassa on julkaistu lähinnä joka toinen vuosi Maataloustieteen Päivien suullisiin sekä posteriesityksiin perustuvia artikkeleita (ns. pitkät jutut). Sarja ilmestyi painettuna vuoteen 2000 asti. Tämän jälkeen vuodesta 2002 lähtien artikkelit löytyvät elektronisena kohdasta arkistot.

Laajentunut kiinnostus suomenkielellä julkaistua tutkimusta kohtaan samoin kuin tarve saada julkaistua kansainvälistä vertaisarviointiprosessia kevyempiä ja pienempiä tutkimusartikkeleita ja raportteja johti siihen, että SMST:lle päätettiin perustaa oma OJS -alusta. Lisäksi päätettiin, että SMST ilmestyy kerran vuodessa. Sarjan siirtäminen OJS -alustalle mahdollistaa sen, että artikkelit ovat sekä helposti löydettävissä että vapaasti kaikkien saatavilla.

Sarja ilmestyy kerran vuodessa. Tammikuun loppuun mennessä jätetyt käsikirjoitukset käsitellään asianomaisen alan toimikunnan kokouksessa ja julkaistaan huhti-toukokuussa. Käsikirjoituksia ei vertaisarvioida. Suomen Maataloustieteellinen Seura pidättää itsellään oikeuden päättää julkaistavista käsikirjoituksista. Sarja on maksuton sekä kirjoittajille että lukijoille.

Sarjan toimituskuntaan kuuluvat Suomen Maataloustieteellisen Seuran hallituksen jäsenet (professori Timo Sipiläinen, professori Pekka Uimari, tutkija Johannes Piipponen, tutkija Sari  Kajava, MTT Venla Jokela) sekä toimikuntien jäsenet. Toimituspäällikkönä toimii FT Tuula Puhakainen. 

Julkaisualustan toimintaa ylläpitää ja teknistä apua antaa Tieteellisten Seurain Valtuuskunta.

Tekijänoikeudet noudattavat kansainvälistä CC-BY 4.0 lisenssiä.

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.