Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
  • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.
  • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
  • Lähteiden URL-osoitteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla. Huom. DOI-tunnisteita ei tarvitse lisätä.

Kirjoittajan ohjeet

Artikkelit lähetetään WORD-tiedostona. 

Sivumäärä artikkeleissa sekä review-artikkeleissa ei saa ylittää 20 A4 sivua. Tutkimusraporttien pituus saa olla korkeintaan 10 A4 sivua. Sivumääriin ei lasketa kirjallisuusluetteloa. Kirjeet toimittajalle saa olla korkeintaan 500 sanan mittainen.

Huom. Muistathan viitata artikkeliisi jos käytät myöhemmin artikkelisi materiaalia toiseen tieteelliseen julkaisuun.

The full paper should be sent as a WORD-document.   Manuscripts of articles and reviews should not exceed 20 pages (including tables and figures) in A4 format. The manuscript of Research notes should not exceed 10 pages in A4 format. Letters to the Editor should not exceed 500 words.

Obs. Remember to refer to your article if you will use the same material in another scientific article.

KÄSIKIRJOITUKSEN RAKENNE / STRUCTURE OF THE MANUSCRIPT

Title (Otsikko)

Authors, affiliation (the name(s) and address(es) of the institution(s) where the work originated, email addresses), (kirjoittajat, toimipaikka, osoite, sähköpostiosoite)

First name last name1), first name last name1), first name last name2)

1) Authors affiliation, address, e-mail

2) Authors affiliation, address, e-mail

Abstract (Tiivistelmä) (same as was accepted for Maataloustieteen päivät)

Key words (Asiasanat): word1, word2, word3 etc. (separated by comma)

Introduction (Johdanto)

Material and methods (Materiaali ja menetelmät)

Results (Tulokset)

Discussion (Tulosten tarkastelu)

Conclusions (Johtopäätökset)

Acknowledgements (Kiitokset)

References (Kirjallisuus)

KIRJOITUSOHJEET

Tiivistelmä

Käsittää yhden kappaleen, jossa kerrotaan miksi ja miten tutkimus on tehty ja mitä tuloksia on saatu. Lisäksi esitetään tuloksista tehtävät johtopäätökset. Tiivistelmään ei liitetä kirjallisuusviitteitä, kuvia eikä taulukoita.

Johdanto

Johdannossa kerrotaan tutkimuksen tausta ja miksi tutkimus on tehty.

Materiaalit ja menetelmät

Käytetyt menetelmät (laboratorio ja kenttäkokeet), koe-eläimet, kasvimateriaali, tilastoanalyysit sekä muut relevantti tieto.

Tulokset

Esitetään tulokset, jotka liittyvät johdannossa esitettyihin tutkimuksen tavoitteisiin.

Taulukot

Taulukoiden sisältävät vain välttämättömän tiedon ja jokaiseen esitettyyn taulukkoon pitää viitata tekstissä. Taulukot numeroidaan arabialaisilla numeroilla seuraavasti; Taulukko 1, Taulukko 2 jne. Jokaisessa taulukossa pitää olla riittävä selite (taulukon yläpuolella) taulukon ymmärtämiseksi.

Mahdolliset lyhenteet esitetään myös selityksessä. Desimaalierottimet merkitään pisteinä ei pilkkuina. Merkitsevyydet ilmoitetaan seuraavasti: *** (P<0.001), ** (P<0.01), *(P<0.05) and 0 (P<0.10). Jos tulos ei ole merkitsevä, siihen kohtaan jätetään tyhjä tila. Taulukot tehdään Exelillä tai Wordillä.

Katso esimerkki taulukosta täältä https://journal.fi/afs/article/view/60413/24621.

Kuvat

Kuvat numeroidaan arabialaisilla numeroilla ja liitetään sopivaan kohtaan tekstissä. Kuvatekstissä, joka sijoitetaan kuvan alle, pitää olla riittävä selitys kuvan ymmärtämiseksi. Kuvissa mahdolliset käytetyt lyhenteet esitetään myös kuvatekstissä. Kuvissa fontti 11. Kaavakuvat mieluiten Microsoft Excel, EPS tai PDF muodossa. Valokuvat JPG muodossa, resoluutio vähintään 300 dpi. Kuvissa suositellaan käyttämään harmaa-musta sävyjä.

Tulosten tarkastelu

Selitä mitä tulokset mielestäsi tarkoittavat ja vertaa niitä tuloksiin, joita on saatu aiemmissa vastaavissa tutkimuksissa.

Johtopäätökset

Esitä tärkeimmät johtopäätökset tuloksistasi ja kerro miten niitä voidaan mahdollisesti soveltaa käytäntöön.

Kiitokset

Esitetään kiitokset mahdollisesti tutkimuksessa avustaneille henkilöille/instituutioille sekä rahoittajille.

Kirjallisuusviitteet

Tekstissä kirjallisuusviitteistä mainitaan kirjoittajat sekä julkaisuvuosi. Jos useampia viitteitä on samassa kohdassa, ne kirjoitetaan julkaisuvuoden perusteella siten, että vanhin tulee ensin ja uusin viimeiseksi. Katso esimerkit alla. Jos artikkeli suomenkielinen niin: et al. = ym. ja vastaavasti and = ja.

Martin et al. (1997)  did not find any clear association between milk coagulation properties and sensory properties of cheeses. Growth rate needs to be monitored, because the feeding level before puberty can affect mammary development (Sejrsen et al. 1982, Harrison et al. 1983, Niezen et al. 1992, Mäntysaari et al. 1995) and hence the subsequent milk-producing ability of heifers (Little and Kay 1979, Foldager and Sejrsen 1991).

Kirjallisuusluettelo

References

References should be listed in alphabetical order according to the name of the first author. When no author or agency responsible for a publication is mentioned, the reference should be listed under the title of the work. The name(s) of the author(s) should be written in lower case. Journal titles are written out in full (i.e. cited in unabbreviated form). The following are examples of reference listings.

Order of references

Rinne, M. 2000.
Rinne, M., Hellämäki, M., Nousiainen, J., Aura, E. & Huhtanen, P. 1999b.
Rinne, M. & Huhtanen, P. 2000.
Rinne, M., Jaakkola, S. & Huhtanen, P. 1997.
Rinne, M., Jaakkola, S., Kaustell, K., Heikkilä, T. & Huhtanen, P. 1999a.
Rinne, M., Nykänen, A. & Ahvenjärvi, S. 1996.

Articles in a journal

Bereiter-Hahn, J. & Vöth, M. 1996. Distribution and dynamics of mitochondrial nucleoids in animal cells in culture. Experimental Biology Online 1: 4. Cited 24 June 1996. Updated 18 April 1996. http://science.springer.de/ebo/papers/1996/3-96c/ftc96_3.htm.
Heikkilä, T., Toivonen, V. & Mela, T. 1996. Effects of red clover-grass, grass and annual ryegrass silages with two concentrate protein levels on milk production. Grassland Science in Europe 1: 447–450.
Hiilovaara-Teijo, M., Hannukkala, A., Griffith, M., Yu, X.-M. & Pihakaski-Maunsbach, K. 1999. Snow-mold-induced apoplastic proteins in winter rye leaves lack antifreeze activity. Plant Physiology 121: 665–674.
Rasmussen, M.D., Bjerring, M., Justesen, P. & Jepsen, L. 2002. Milk quality on Danish farms with automatic milking systems. Journal of Dairy Science 85: 2869–2878.

An article in a book

Rajala, A. & Peltonen-Sainio, P. 2000. Manipulating yield potential in cereals by growth regulators. In: Basra, A.S. (ed.). Growth regulators in crop production. Binghamton, New York, USA: Food Products Press. p. 27–70.

A book with one or more authors

ARC 1984. The nutrient requirements of ruminant livestock. Supplement No. 1. Technical review by an Agricultural Research Council working party, Commonwealth Agricultural Bureaux, Slough, UK. 45 p.
Møller, J., Thøgersen, R., Kjeldsen, A.M., Weisbjerg, M.R., Søegaard, K., Hvelplund, T. & Børsting, C.F. 2000. Fodermiddeltabel. Sammansætning og foderværdi af fodermidler til kvæg. Rapport 91. Århus: Landbrugets Rådgivningscenter. 52 p.
Varian, H. 1992. Microeconomic analysis. 3rd ed. New York: W.W. Norton & Company. 506 p.

Conference papers

Kuoppala, K., Ahvenjärvi, S., Rinne, M. & Vanhatalo, A. 2005. NDF digestion in dairy cows fed grass or red clover silages cut at two stages of growth. In: Park, R.S. & Stronge, M.D. (eds.). Silage production and utilisation. Proceedings of the 14th international silage conference, a satellite workshop of the 20th international grassland congress, in July in Belfast, Northern Ireland. Wageningen: Wageningen Academic Publishers. p. 164.
Yli-Halla, M. 1994. Zinc adsorption and increase of plant zinc concentration upon zinc application in mineral soils of Finland. In: Transactions of the 15th World Congress of Soil Science. Acapulco, Mexico. 5b: 395–396.

Note: Use en dash (– longer than hyphen) between page numbers in the reference list.

Muita ohjeita

Kirjasinlaji ja koko: Calibri 11

Kappaleita ei numeroida.

Vain ensimmäinen sana otsikoissa kirjoitetaan isolla.

Suureet esitetään käyttäen SI yksikköjä esim. g kg-1, (huom. ei näin g/kg)

% merkki kirjoitetaan yhteen luvun kanssa, esim. 5%.  Asteen merkki ja luku kirjoitetaan erikseen, esim. 6 °C.

 

 

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.