Viljellyn lakan hinta on vielä korkea

Kirjoittajat

  • Kalle Hoppula MTT Sotkamo, Kipinäntie 16, 88600 Sotkamo
  • Heli Pirinen ProAgria Kainuu, Osmonkatu 9, 87100 Kajaani
  • Markku Kajalo Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, Biotekniikan laboratorio, Salmelantie 43, 88600 Sotkamo

Avainsanat:

Lakka, Rubus chamaemorus, peltoviljely, tuotantokustannukset

Abstrakti

Lakka (Rubus chamaemorus L.) on yksi Suomen arvokkaimpia luonnonmarjoja. Lakan kesyttäminen
viljelykasviksi turvaa marjan saatavuutta, koska luonnossa satovaihtelua aiheuttavia riskitekijöitä pystytään
viljelyssä paremmin hallitsemaan. Kainuussa toimineiden kehittämishankkeiden yhteistyönä
selvitettiin talvella 2006–2007, mistä viljellyn lakan hinta muodostuu.
Lakan viljelyyn liittyvä biologinen ja viljelytekninen taustatieto kerättiin kainuulaisista erikoismarjojen
viljelyn kehittämishankkeista saaduista kokemuksista, MTT Sotkamossa tehdyistä viljelykokeista
sekä Norjassa Bioforsk Holt –maataloustutkimusasemalla 1970-luvulta alkaen saaduista tutkimustuloksista.
Viljellyn lakan tuotantokustannukset ovat suuret, valmiiksi poimittuna 15,10 eur/kg ja itsepoimintaan
myytynäkin 7,13 eur/kg. Luonnosta poimitun lakan poimijahinta on normaaleina satovuosina
vaihdellut välillä 4–10 eur/kg ja ainoastaan katovuosina ollut tätä korkeampi. Lisäksi jokamiehen
oikeuksin poimittujen marjojen myynnistä saatava tulo on verovapaata.
Nykytilanteessa viljellyn lakan mahdollisia markkinointi- ja myyntikanavia voisivat olla viljelyn
yhdistäminen maatila- tai luontomatkailuun tai marjojen myyminen erikoistuotteena ulkomaanmarkkinoille.
Toisaalta tuotantokustannuksia pitäisi saada alaspäin jalostamalla satoisampia ja suurimarjaisempia
lajikkeita ja kehittämällä edelleen viljelytekniikkaa.

Lataukset

Lataustietoja ei ole vielä saatavilla.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2008-01-31