Käsikirjoitukset

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy lähettääksesi käsikirjoituksen.

Käsikirjoituksen lähettämisen tarkistuslista

Kirjoittajien tulee varmistaa, että heidän käsikirjoituksensa noudattaa kaikkia seuraavia kohtia. Jos näitä ohjeita ei noudateta, käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle.
  • Tätä käsikirjoitusta ei ole aiemmin julkaistu, eikä sitä ole lähetetty toiseen julkaisuun (tai asiasta on annettu selvitys Kommentteja toimittajalle -kohdassa).
  • Käsikirjoitustiedosto on OpenOffice-, Microsoft Word- tai RTF-asiakirjan tiedostomuodossa.
  • Artikkelin käsikirjoitus on anonymisoitu (sekä teksti että tiedoston metatiedot).
  • Teksti noudattaa kirjoittajan ohjeissa määriteltyjä stilistisiä ja bibliografisia vaatimuksia.
  • Tekstin riviväli on yksi; kirjasinkoko on 12; tekstissä käytetään kursiivia, ei alleviivausta (paitsi URL-osoitteissa); ja kaikki kuvat, kuviot ja taulukot on sijoitettu ensisijaisesti sopiviin kohtiin tekstin lomaan, ei tekstin loppuun.
  • Lähteiden DOI-tunnisteet on annettu, mikäli ne ovat saatavilla. Mikäli DOI-tunnistetta ei ole saatavilla, lähteisiin on merkitty toimiva URL-osoite ja lähteen hakupäivämäärät.

Kirjoittajan ohjeet

Thanatos on Suomalaisen kuolemantutkimuksen seuran vertaisarvioitu, monialainen ja tieteellinen verkkolehti, joka ilmestyy kerran vuodessa. Lehdessä käsitellään kuolemantutkimuksen osa-alueita muun muassa seuraavien tekstien muodossa:

– Tieteelliset artikkelit ja katsaukset
– Avauksia ja keskustelua (sisältää konferenssiraportit)
– Väitökset (lectio praecursoria)
– Kirja-arviot

Thanatos pyrkii edistämään kuolemantutkimuksen eri alojen välistä vuoropuhelua. Kirjoittajien tulee huomioida Thanatoksen monialainen yleisö käyttämällä selkeää yleiskieltä ja välttämällä erikoissanaston käyttöä. Tekstissä käytetyt oman alan käsitteet on syytä selittää ymmärrettäviksi. Tekstin julkaisemisesta vertaisarvioinnin ja mahdollisten korjausten jälkeen päättää lehden toimituskunta.

Lehden julkaisukielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Vieraskielisten tekstien kirjoittajat sitoutuvat järjestämään asianmukaisen kielentarkastuksen vertaisarvioinnin jälkeen ja vastaavat kuluista itse.

Julkaistavaksi tarjottavat artikkelit ja muut tekstit lähetetään Lähetä käsikirjoitus -linkin kautta (vaatii rekisteröitymisen).

TEKSTIN PITUUS, KUVAT JA TAULUKOT

Tieteellisten artikkeleiden suositeltu maksimipituus on 8000 sanaa (ilman lähdeviitteitä). Keskustelunavausten ja konferenssiraporttien maksimipituus on noin 2000 sanaa. Kirja-arvostelujen suositeltu maksimipituus on noin 1000 sanaa. Hyväksytyt tiedostomuodot ovat *.docx, *.doc sekä *.rtf.

Tekstin muotoilu

Ethän tee tiedostoon mitään ylimääräisiä muotoiluja, automaattisia otsikointeja tai sivumäärityksiä. Poistathan myös viiteohjelmistojen (esim. Zotero) automaattiset kentät ja muotoilut. Jos sinulla on epäselvyyksiä, ota aina yhteyttä päätoimittajaan!

Seuraavat muotoilut ovat sallittuja:

– Fonttikoko 12 (Times New Roman)
– Riviväli 1,5
– Haastatteluaineistojen ja korostusten kursivointi, otsikoiden lihavointi
– Musta teksti (ei värillisiä otsikoita tms.)
– Alaviitteet automaattitoiminnolla

Pitkät haastattelu- tai kirjallisuuslainaukset erotetaan kappalejaolla. Haastattelulainaukset tulee kursivoida. Alaviitteet sijoitetaan sen sivun alareunaan, jolla viite mainitaan. Alaviitteiden käytössä tulee käyttää omaa harkintaa onko se ehdottoman tärkeä maininta vai tulisiko se mieluummin sijoittaa itse tekstiin vai jättää kokonaan pois. Alaviitteet merkitään juoksevalla numeroinnilla (ei esim. kirjaimilla tai roomalaisilla numeroilla).

Taulukot ja kuvat

Tekstit voivat sisältää taulukkoja ja kuvia. Kirjoittajat ovat itse vastuussa julkaisuoikeuksien tarkistamisesta ja tarvittaessa hankkimisesta. Kuviin on merkittävä julkaisuoikeuksien tiedot. Mahdolliset kuvatiedostot lähetetään jpg- tai gif-tiedostona, resoluutio vähintään 150. Kuvatiedostojen ja taulukoiden kokojen on oltava riittävän pieniä (max 2000 kt), etteivät ne hidasta verkkojulkaisussa tekstin lukemista.

Tiedostot tulisi lähettää erillisinä liitteinä, jotka on nimetty juoksevalla numeroinnilla sekä otsikoitu aiheen mukaan. Kuvat ja taulukot tulee numeroida ja sisällyttää teksteihin seuraavasti:

Kuva 1. Kuvateksti. Kuva: Kuvan ottaja/tekijänoikeuksien omistaja, vuosiluku.

ESIM. Kuva 1. Tässä kuvassa esiintyy asioita. Kuva: Miia Meikäläinen, 2011.

Taulukko 5. Taulukkoteksti.

ESIM. Taulukko 5. Tutkimustuloksissa näkyy selkeää variaatiota.

KIRJALLISUUSVIITTEET

Thanatos käyttää Chicago Author-date -viittausjärjestelmää.

KIRJAT:

Yksi kirjoittaja:

Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin.

Kaksi tai useampi kirjoittaja:

Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf.

Neljä tai useampi kirjoittaja:

Burdick, Anne, Johanna Drucker, Peter Lunenfeld, Todd Presner, and Jeffrey Schnapp. 2012. Digital_Humanities. Cambridge, MA: MIT Press.

Kustantajan maa, osavaltio tai provinssi eritellään vain erikoistapauksissa (esim. Cambridge: Cambridge University press; Cambridge, MA: Harvard University Press).

Kappale tai luku artikkelikokoelmassa:

Kelly, John D. 2010. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” In Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, and Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press.

Esipuhe, johdanto tai muu kirjan osio:

Rieger, James. 1982. Introduction to Frankenstein; or, The Modern Prometheus, by Mary Wollstonecraft Shelley, xi–xxxvii. Chicago: University of Chicago Press.

Sähköinen kirja:

Austen, Jane. 2007. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics. Kindle edition.

Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. Accessed February 28, 2010. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

ARTIKKELIT:

Artikkeli painetussa lehdessä:

Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104, no. 4 (October): 439–58.

Artikkeli verkkolehdessä:

Lisää DOI (Digital Object Identifier) verkko-osoitemuodossa (https://), jos se on saatavilla julkaisusta. Muussa tapauksessa käytä URL osoitetta (eli verkkosivun osoitetta). Lisää päivämäärä, jolloin verkkolehteä käytetty käsikirjoituksessasi.

Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. 2009. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” American Journal of Sociology 115 (2): 405–50. Accessed February 28, 2010. https://www.doi.org/10.1086/599247.

Artikkeli sanoma- tai aikakausilehdessä (painettu ja sähköinen):

Mendelsohn, Daniel. 2010. “But Enough about Me.” New Yorker, January 25, 2010.

Stolberg, Sheryl Gay, and Robert Pear. 2010. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” New York Times, February 27, 2010. Accessed February 28, 2010. http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

MUUT:

Kirja-arvostelu:

Kamp, David. 2006. “Deconstructing Dinner.” Review of The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals, by Michael Pollan. New York Times, April 23, 2006, Sunday Book Review. http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html.

Väitöskirja tai muu opinnäytetyö:

Choi, Mihwa. 2008. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD diss., University of Chicago.

Huom! Poikkeuksena opinnäytteet ja väitöskirjat, jotka on julkaistu kustantamon kautta kirjana, jolloin viittauksessa käytetään kirjan viittausmuotoa.

Konferenssi- ja seminaariesitelmät:

Adelman, Rachel. 2009. “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.” Paper presented at the annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24, 2009.

Verkkosivu:

Bouman, Katie. 2016. “How to Take a Picture of a Black Hole.” Filmed November 2016 at TEDxBeaconStreet, Brookline, MA. Video, 12:51. https://www.ted.com/talks/katie_bouman_what_does_a_black_hole_look_like.

Google. 2017. “Privacy Policy.” Privacy & Terms. Last modified April 17, 2017. https://www.google.com/policies/privacy/.

Yale University. n.d. “About Yale: Yale Facts.” Accessed May 1, 2017. https://www.yale.edu/about-yale/yale-facts.

Blogimerkintä tai -kommentti:

Jack, February 25, 2010 (7:03 p.m.), comment on Richard Posner, “Double Exports in Five Years?,” The Becker-Posner Blog, February 21, 2010, http://uchicagolaw.typepad.com/beckerposner/2010/02/double-exports-in-five-years-posner.html.

ARTIKKELIN ANONYMISOINTI JA KANSILEHDEN TIEDOT:

Kirjoittajat vastaavat artikkelikäsikirjoitusten anonymisoinnista vertaisarviointia varten (teksti, viittaukset, lähdeluettelo).

Jotta vertaisarvioinnin anonymiteetti toteutuisi, tulee käsikirjoitus anonymisoida siten, ettei tiedostosta, tekstistä tai lähdeviittauksista voi päätellä käsikirjoituksen tekijää. Käsikirjoituksesta tulee poistaa omiin lähteisiin viitattaessa sellaiset muotoilut, joista ne voi päätellä kirjoittajan omiksi. Mikäli käsikirjoitus päätetään julkaista, kirjoittaja palauttaa nämä viittaukset.

Lisäksi myös word-tiedosto tulee anonymisoida, siten ettei sen metatiedoissa näy kirjoittajaa.

Ohjeet anonymisointiin:

- Avaa tallennettu Word-asiakirja
- Valitse alkuperäisessä asiakirjassa "Tiedosto"-välilehti ja sieltä kohta "Tiedot".
- Valitse "Tarkista ongelmien varalta" ja valitse sitten "Tarkasta asiakirja".
- Valitse "Asiakirjan tarkastaminen" ‑valintaikkunassa niiden piilotettujen sisältötyyppien valintaruudut, jotka asiakirjasta on tarkoitus tarkastaa. Kannattaa tässä kohtaa pitää rasti kaikissa kohdissa, mutta erityisesti tärkeä on kohta "asiakirjan ominaisuudet ja henkilökohtaiset tiedot".
- Valitse "Tarkasta".
- Käy tarkastuksen tulokset läpi "Asiakirjan tarkastaminen" ‑valintaikkunassa.
- Poista haluamasi piilotettu sisältö valitsemalla sisältötyyppien vierestä "Poista kaikki". Erityisen tärkeää on poistaa asiakirjan ominaisuudet ja henkilökohtaiset tiedot.

SEURAAVAT KIRJOITTAJATIEDOT LISÄTÄÄN ERILLISEEN KANSILEHTEEN: 

– Kirjoittajan nimi ja oppiarvo tai muu ammatillinen titteli
– Yliopisto tai työyhteisö
– Puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite (puhelinnumeroa ei julkaista)
– Vapaamuotoinen lyhyt kuvaus kirjoittajasta muutamalla lauseella (tutkimusala tai työskentelykenttä, meneillään olevat projektit, viimeisimmät julkaisut ja tutkimusintressit tms.)
– Abstrakti 400 sanaa artikkelin pääkielellä (suomi, ruotsi tai englanti; kieli tarkistettava, kirjoittaja vastaa kuluista)
– Suomenkielisen tai ruotsinkielisen abstraktin lisäksi englanninkielinen abstrakti 400 sanaa

Tietosuojaseloste

Tämän julkaisun sivustolle syötettyjä nimiä ja sähköpostiosoitteita käytetään yksinomaan tämän julkaisun tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen tai muille osapuolille.

Lue Journal.fi-palvelua koskeva tietosuojaseloste.
Julkaisu toimii palvelun yhteisrekisterinpitäjänä yhdessä Tieteellisten seuran valtuuskunnan kanssa tietosuojaselosteen kuvaamalla tavalla.