Reminder of the Dark Heritage of Humankind – Experiences of Finnish Cemetery Tourists of Visiting the Norvajärvi German Cemetery

Kirjoittajat

  • Eerika Koskinen-Koivisto University of Helsinki

Avainsanat:

Second World War,, Lapland War, Dark Heritage, dark tourism, difficult history, cemetery tourism, cemetery, thanatourism, historical consciousness, history hobbyist, experience, phenomenology, sensory ethnography, blog

Abstrakti

Tässä artikkelissa tarkastelen suomalaisten hautausmaaturisteiksi kutsumieni ihmisten kokemuksia vierailusta Norvajärven saksalaisella hautausmaalla, joka sijaitsee 18 kilometrin päässä Rovaniemen keskustasta. Toisen maailmansodan aikana Suomi liittoutui Saksan kanssa sallien Saksan armeijan operoida Pohjois-Suomessa Neuvostoliittoa vastaan 1941. Kaiken kaikkiaan taisteluissa pohjoisilla rintamilla kuoli yhteensä 15 000 saksalaista sotilasta. Suomen rauhansopimus Neuvostoliiton kanssa syyskuussa edellytti, että saksalaiset oli ajettava pois maasta, ja entisten aseveljien välillä puhkesi sota, joka johti maltillisiin miehistötappioihin mutta laajamittaiseen aineellisen tuhoon kun saksalaiset polttivat vetäytyessään Suomen Lapin. Tuho jätti jälkeensä traumaattisia muistoja alueen asukkaille.

Norvajärven saksalainen hautausmaa perustettiin 1963, ja on ainut virallinen saksalaisten perustama muistomerkki Suomen Lapissa. Aineistoni koostuu internetissä julkaistuista blogikirjoituksista ja keskusteluista, joissa Norvajärven saksalaisella hautausmaalla vierailleet kuvailevat ja pohtivat kokemaansa. Lisäksi olen haastatellut henkilöitä, jotka osallistuvat hautausmaan ylläpitoon ja toimivat oppaina Rovaniemellä. Kysyn, miksi suomalaiset vierailevat hautausmaalla ja millainen kokemus vierailu on. Mitä hautausmaaturistit ajattelevat Lapin sotaan liittyvästä synkästä kulttuuriperinnöstä ja sen roolista osana paikallista ja kansallista historiaa? Analysoin artikkelissani blogikirjoituksia ja kuvia sekä omia kokemuksiani vierailusta saksalaisella hautausmaalla. Käytän fenomenologista viitekehystä ja kiinnitän analyysissäni erityistä huomiota aistikokemuksiin ja niitä seuraaviin pohdintoihin. Tutkimukseni osoittaa, että Norvajärven hautausmaalla vierailevat hautausmaaturistit ovat tietoisia paikallisesta historiasta ja Lapin synkästä kulttuuriperinnöstä. Vierailu syventää heidän ymmärrystään toisesta maailmansodasta ja johtaa pohdintoihin sodan seurauksista ja järjettömyydestä.

Kirjoittajan esittely

Eerika Koskinen-Koivisto, University of Helsinki

Eerika Koskinen-Koivisto, PhD, is a Postdoctoral Researcher at the discipline of European Ethnology at the Department of Philosophy, History, Culture and Art Studies, University of Helsinki. She gained her PhD in ethnology in 2013 at the University of Jyväskylä, Dept. of History and Ethnology. Her recent publications include a monography Her Own Worth – Negotiation of Subjectivity in the Life Narrative of a Female Labourer (2014), co-edited volume on ethnographic methods Moniulotteinen etnografia (2014) and articles in Elore (2014, in Finnish), and in Journal of Finnish Studies (2016). Currently, she studies WWII heritage in Finnish Lapland within a larger research project “Lapland’s Dark Heritage” lead by Professor Vesa-Pekka Herva. Koskinen-Koivisto’s research interests include narratives and narration, identity, intergenerational dialogue, WWII heritage, ethnographic methods and changes of working life.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-09-30

Numero

Osasto

Artikkelit