Kansainvälisten opiskelijoiden kokema tuen tarve pandemian aikana

Kirjoittajat

  • Suvi Jokila Turun yliopisto
  • Kalypso Filippou

Avainsanat:

kansainväliset opiskelijat, COVID-19, pandemia, kokemus, tuki

Abstrakti

Tarkastelemme tässä artikkelissa kansainvälisten opiskelijoiden kokemuksia tuen tarpeesta COVID-19-pandemian alkuaikana. Tarjoamme yhtäältä tietoa siitä, mitä tukea kansainväliset opiskelijat kaipaavat, ja toisaalta niistä olosuhteista, joissa kansainväliset opiskelijat Suomessa elävät. Analysoimme kansainvälisille opiskelijoille keväällä 2020 suunnatun kyselyn (n=192) tuen tarpeita käsitteleviä kysymyksiä. Havaitsimme, että kansainvälisten opiskelijoiden kokemuksissa oli suurta vaihtelevuutta ja opiskelijaryhmään liittyviä erityspiirteitä.