Yhteiset ja erilaiset todellisuudet

Kirjoittajat

Avainsanat:

Kant, subjektivismi, relativismi, intersubjektiivisuus, yleinen suhteellisuusteoria