Poliittisten suunnitelmien laadun kehittäminen argumenttien systemaattisen arvioinnin avulla

Kirjoittajat

  • Tiina Halttunen Helsingin yliopisto
  • Veikko Halttunen Jyväskylän yliopisto

Avainsanat:

koulutuspolitiikka, politiikka, diskurssianalyysi, argunmentaatio, päätöksenteko
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2020-04-13