Taiteet terveyden, hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäjänä

  • Minna Eväsoja
Avainsanat: mielen hyvinvointi, terveys, sosiaalinen hyvinvointi, taiteet, kulttuuri, kulttuurisetelit, taidekasvatus, japanilainen kulttuuri, japanilainen estetiikka

Abstrakti

Ihmisen mielellä on mahtava voima. Mielen hyvinvointi ja positiivinen ajattelu ovat voimavaroja, jotka voivat ehkäistä sairauksilta, masennukselta ja helpottavat sairauksien aiheuttamien fyysisten oireiden sietämisessä. Terveys ei ole vain sairauden poissaoloa, vaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin summa.1 Sosiaalisella hyvinvoinnilla tarkoitan juuri mielen hyvinvointia voimavarana, joka auttaa ihmistä jaksamaan, pärjäämään ja innostumaan arjesta sekä elämän mahdollisuuksista kaikessa puutteellisuudessaan. Kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteyksistä paljon kirjoittanut Cecilia von Brandenberg puhuu myös terveydestä nimenomaan elämänhallintana, joka vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen voimavaroja sekä voimistaa yksilön tunnetta vaikutusmahdollisuuksiensa lisääntymisestä.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 29, 2010
Viittaaminen
Eväsoja, M. (2010). Taiteet terveyden, hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäjänä. Tieteessä Tapahtuu, 28(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/2742