Osallistava tutkimusote ja tiedeviestintä, miten ne yhdistyvät?

Kirjoittajat

  • Suvi Huttunen

Avainsanat:

tiedeviestintä, osallistava tutkimus, tutkimus, tiede

Abstrakti

Kasvavien yhteiskunnallisten ongelmien ja kiristyvän tutkimusrahoituksen aikana tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja tiedeviestintä ovat nousseet tärkeiksi teemoiksi. Tämä näkyy niin tutkimuksen tarpeellisuuden ja hyötyjen osoittamisessa kuin tutkimusrahoituksen hakemisessakin. Vähemmän kuitenkin keskustellaan eri tieteenalojen ja tutkimustraditioiden eroista suhteessa yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ja sen keinoihin.
Osasto
Katsauksia
Julkaistu
maalis 24, 2016

Viittaaminen

Huttunen, S. (2016). Osallistava tutkimusote ja tiedeviestintä, miten ne yhdistyvät?. Tieteessä Tapahtuu, 34(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/55973