Julkisuusperiaate ja tutkimustulosten salailu

Kirjoittajat

  • Ilkka Niiniluoto

Avainsanat:

tutkimus, tieteellinen julkaisutoiminta, eetos

Abstrakti

Vaatimus tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon julkisuudesta on jo yli kolmen vuosisadan ollut tieteen eetoksen keskeinen periaate, joka on osaltaan turvannut tieteen edistymistä kognitiivisena pyrkimyksenä. Samalla julkisuuden tuoma kunnia on ollut erottamaton osa tieteen palkkiojärjestelmää. Tutkimuksen julkaisemiseen liittyvät käytännöt ovat olleet myös tieteen laatukontrollin olennaisia aineksia.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2001-02-01

Viittaaminen

Niiniluoto, I. (2001). Julkisuusperiaate ja tutkimustulosten salailu. Tieteessä Tapahtuu, 19(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57932