Julkisuusperiaate ja tutkimustulosten salailu

  • Ilkka Niiniluoto
Avainsanat: tutkimus, tieteellinen julkaisutoiminta, eetos

Abstrakti

Vaatimus tieteellisen tutkimuksen tuottaman tiedon julkisuudesta on jo yli kolmen vuosisadan ollut tieteen eetoksen keskeinen periaate, joka on osaltaan turvannut tieteen edistymistä kognitiivisena pyrkimyksenä. Samalla julkisuuden tuoma kunnia on ollut erottamaton osa tieteen palkkiojärjestelmää. Tutkimuksen julkaisemiseen liittyvät käytännöt ovat olleet myös tieteen laatukontrollin olennaisia aineksia.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 1, 2001
Viittaaminen
Niiniluoto, I. (2001). Julkisuusperiaate ja tutkimustulosten salailu. Tieteessä Tapahtuu, 19(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57932