Oliko renessanssin aikana tiedettä?

  • Heikki Mikkeli
Avainsanat: tieteenhistoria, humanismi

Abstrakti

Amerikkalainen tieteenhistorioitsija Brian P. Copenhaver kysyi vuonna 1992 ilmestyneessä artikkelissaan "Oliko renessanssin aikana tiedettä?".(1) Artikkelin lähtökohtana oli havainto, että länsimaisen tieteen yleisesityksissä renessanssin aika hypätään usein ylitse tai niissä mainitaan korkeintaan Andreas Vesalius (1514-64), Nikolaus Kopernikus (1473-1543) ja Tyko Brahe (1540- 1603) modernin tieteen varhaisina esitaistelijoina. Copenhaver kuitenkin väitti, ettei renessanssin tiedettä voida ymmärtää, mikäli sitä luetaan ns. tieteen vallankumouksen ja sitä seuranneen tieteellisen kehityksen linssien lävitse.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
helmi 1, 2001
Viittaaminen
Mikkeli, H. (2001). Oliko renessanssin aikana tiedettä?. Tieteessä Tapahtuu, 19(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57935