Tieteiden ykseys

Kirjoittajat

  • Ilkka Niiniluoto

Avainsanat:

tiede

Abstrakti

Tieteenalat ovat kriittisen tiedon etsinnän historiallisesti vaihtuvia muotoja, jotka kohdistuvat saman todellisuuden eri lohkoihin tai muuttuvan maailman kehitystrendeihin - käyttäen apuna kohteen luonteen mukaisia erilaisia menetelmiä. Nämä menetelmät ja alat ovat itse historiallisesti kehittyviä, joten ne eivät saa muodostua tiedon tavoittelun esteiksi. Tieteidenvälisyys ei turhaan ole muodostunut oman aikamme tutkimuksen iskusanaksi. Yliopisto (sanan universitas yhteisöä tarkoittavassa mielessä) on tämän tieteiden ykseyden institutionaalinen muoto, jonka on samanaikaisesti suvaittava sekä tutkimusalojen erilaisuutta ja luovasti uudistavia toisinajattelijoita että tutkimusalojen rajat ylittävää ennakkoluulotonta yhteistyötä.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2001-04-01

Viittaaminen

Niiniluoto, I. (2001). Tieteiden ykseys. Tieteessä Tapahtuu, 19(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/57993