Valmistunut opiskelija - yliopiston resurssi

  • Aura Korppi-Tommola
Avainsanat: alumnitoiminta, yliopistot, opiskelijat, alumnit

Abstrakti

Suomalaiset aktivoituivat 1990-luvulla monella tavoin. Julkisen vallan ja viranomaisten lainsäädännöllisen kansalaisten elämää ohjaavan kauden jälkeen monimuotoinen vapaaehtoinen kansalaisaktiivisuus vilkastui. Eri intressiryhmät verkostoituivat ennen näkemättömällä tavalla. Vapautuneeseen eurooppalaiseen tunnelmaan kuului paljon iloista kaupunkilaiselämää: katukahviloita ja terasseja, markkinahumua ja tanssiaisia. Yliopistoissa suomalaisten uusi sosiaalisuus on näkynyt tiedeyhteisön avautumisena muuhun yhteiskuntaan. Se alkoi aktiivisesti etsiä kontakteja liikeelämään ja viranomaisiin. Motiivina oli myös huoli tutkimusrahoituksesta ja opintonsa loppuun saattaneiden nuorten työllistämisestä. Tämän seurauksena yliopistoihin perustettiin uusia virkoja ja yksiköitä. Yritys-, tutkimus ja rekrytointipalveluista tuli pysyvä osa yliopistojen keskushallintoa. Niihin palkatut toimihenkilöt, yritys- ja tutkimusasiamiehet ovat tarjonneet yliopistojen osaamista.
Osasto
Pääkirjoitus
Julkaistu
touko 1, 2001
Viittaaminen
Korppi-Tommola, A. (2001). Valmistunut opiskelija - yliopiston resurssi. Tieteessä Tapahtuu, 19(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58053