Lapsen kielen kehitys - riski lukemisvaikeuksiin voidaan havaita jo vastasyntyneillä

  • Tomi K. Guttorm
Avainsanat: kielen kehityksen erityisvaikeus, kielelliset häiriöt, lukihäiriöt, dysleksia

Abstrakti

Jos lapsen vanhemmalla tai vanhemmilla on diagnosoitu lukemisen vaikeus, ja lähisuvussa on myös esiintynyt vastaavia hankaluuksia lukemisen oppimisessa, on näillä ns. riskiryhmän lapsilla suurempi todennäköisyys kärsiä vastaavan tyyppisistä vaikeuksista myöhemmässä kehityksessään, sillä dysleksian on osoitettu olevan perinnöllisesti välittyvä vaikeus. Lapsen kielen kehitys - projektin tutkimustulokset viittaavat riski- ja vertailuryhmän aivopuoliskojen toiminnallisiin eroihin kielellisten ärsykkeiden prosessoinnissa jo välittömästi syntymän jälkeen.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 1, 2001
Viittaaminen
Guttorm, T. K. (2001). Lapsen kielen kehitys - riski lukemisvaikeuksiin voidaan havaita jo vastasyntyneillä. Tieteessä Tapahtuu, 19(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58057