Laskennallinen materiaalifysiikka ja uudet teknologiat

  • Risto Nieminen
Avainsanat: fysiikka, materiaalit, tietotekniikka

Abstrakti

Piiteknologia ja miniatyrisointi kohtaavat kenties jo 10-15 vuoden kuluttua fysikaaliset rajansa. Komponenttien pienestä koosta johtuvat sähkökenttien suuret voimakkuudet, virrantiheyksistä aiheutuva lämpeneminen, materiaaleille asetettavat laatuvaatimukset sekä kvanttimekaaniset ilmiöt tulevat vaikeiksi hallita. Yksinkertaisin ratkaisu olisi tietysti löytää korvaavia puolijohteita, joiden avulla nykyisellä teknologiapolulla voitaisiin jatkaa. Toisaalta uudet anturija sensorirakenteet sekä biomateriaalit tarjoavat uusia mahdollisuuksia. Analogisen ja digitaalisen erokin ehkä hämärtyy tulevaisuudessa. On mahdollista, että pitkällä aikavälillä tietoteknologia perustuu taas täysin analogisiin komponentteihin, digitaalitekniikan näytellessä vain sivuosaa.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
syys 1, 2001
Viittaaminen
Nieminen, R. (2001). Laskennallinen materiaalifysiikka ja uudet teknologiat. Tieteessä Tapahtuu, 19(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58072