Obodianoksen testamentin tarina

Kirjoittajat

  • Jaakko Frösén

Avainsanat:

papyrologia, testamentti

Abstrakti

Papyrologian oppiaineen löytää yliopistoista milloin mistäkin tiedekunnasta tai laitoksesta. Useimmin sen tapaa filologian puolelta, sillä kreikkalainen filologia on tällä tutkimusalalla tietenkin condicio sine qua non, mutta lähes yhtä usein historian puolelta. Humanistinen tiedekunta ei kuitenkaan ole sille ainoa luonnollinen elinympäristö. Se liitetään myös teologisiin opintoihin ja tutkimukseen – kirkkohistoriaan tai eksegetiikkaan, ja yhtä luonteva paikka on oikeustieteiden parissa; kynäänhän tartutaan erityisesti silloin, kun on kärsitty vääryyttä tai halutaan kirjallisesti vahvistaa sopimuksia. Eivätkä muutkaan tutkimusalat ole kaukana. Jordanian Petran hiiltyneiden papyruskääröjen joukosta löytynyt Obodianoksen testamentin tarina on tästä hyvä esimerkki.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2000-01-01

Viittaaminen

Frösén, J. (2000). Obodianoksen testamentin tarina. Tieteessä Tapahtuu, 18(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58186