Virkamiehiä, agentteja ja taiteilijoita: Medicien omaisuuden selvittelyä Firenzessä 1495

  • Outi Merisalo

Abstrakti

Medicien suku on tutkimuskohteena houkutellut
taidehistorioitsijoiden ja humanismintutkijoiden
ohella valtiollisen ja taloushistorian tutkijoita.
Tämän vielä 1300-luvulla suhteellisen
vaatimattoman pankkiirisuvun nousu Firenzen
oligarkian jäseneksi ja 1434 lähtien tasavallan
poliittiseen johtoon, karkotus 1494, tasavallan
palautus, Medicien paluu 1512, uusi karkotus sekä
lopullinen paluu 1531 ja eurooppalaisittain
merkittävän suurherttuakunnan perustaminen 1569
tarjoaa 1300-1500-luvun Euroopan historian
kannalta keskeisen tutkimuskohteen. Suvun kuuluisa
mesenaattius antaa runsaasti kohteita taiteen,
filosofian ja kirjallisuuden sekä poliittisen vallan
välisten suhteiden tutkimukselle.
Avainsanat: dynastiat, Firenze, Italia
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2000
Viittaaminen
Merisalo, O. (2000). Virkamiehiä, agentteja ja taiteilijoita: Medicien omaisuuden selvittelyä Firenzessä 1495. Tieteessä Tapahtuu, 18(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58238