Paikka suhteellisuusteoriassa ja kosmologiassa

  • Raimo Lehti

Abstrakti

Fyysikot ja tähtitieteilijät molemmat hyväksyvät ainakin
pääpiirteittäin suhteellisuusteorian hyväksi teoriaksi,
mutta kun on kyse sen mukaisesta paikan käsitteestä
heillä tuntuu olevan asiasta erilainen näkemys. Asia
tuntuu liittyvän kysymykseen yleisen teorian ja sen
konkreettisen realisaation välisestä suhteesta.
Näkemyksien eroa ei ole kovinkaan selvästi tuotu
yleisesti näkyviin. Ehkäpä syynä on ollut vastenmielisyys
nostaa pöydälle suhteellisuusteorian kaltaiseen
erinomaiseen teoriaan sisältyviä ristiriidan poikasia.
Avainsanat: suhteellisuusteoria, kosmologia
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2000
Viittaaminen
Lehti, R. (2000). Paikka suhteellisuusteoriassa ja kosmologiassa. Tieteessä Tapahtuu, 18(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58239