Paikka suhteellisuusteoriassa ja kosmologiassa

  • Raimo Lehti
Avainsanat: suhteellisuusteoria, kosmologia

Abstrakti

Fyysikot ja tähtitieteilijät molemmat hyväksyvät ainakin pääpiirteittäin suhteellisuusteorian hyväksi teoriaksi, mutta kun on kyse sen mukaisesta paikan käsitteestä heillä tuntuu olevan asiasta erilainen näkemys. Asia tuntuu liittyvän kysymykseen yleisen teorian ja sen konkreettisen realisaation välisestä suhteesta. Näkemyksien eroa ei ole kovinkaan selvästi tuotu yleisesti näkyviin. Ehkäpä syynä on ollut vastenmielisyys nostaa pöydälle suhteellisuusteorian kaltaiseen erinomaiseen teoriaan sisältyviä ristiriidan poikasia.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 1, 2000
Viittaaminen
Lehti, R. (2000). Paikka suhteellisuusteoriassa ja kosmologiassa. Tieteessä Tapahtuu, 18(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58239