Tutkimuksen menneisyys - ja tulevaisuus?

  • Anto Leikola

Abstrakti

"Kuninkaallinen Seura ei sekaannu jumaluusoppiin,
metafysiikkaan, moraaliin, politiikkaan, kielioppiin,
puhetaitoon eikä logiikkaan." Näin rajasi Englannin
Kuninkaallisen Tiedeseuran, Royal Societyn, sihteeri
Robert Hooke vuonna 1663 tiedeyhteisönsä tehtäviä.
Elettiin tieteen vallankumouksen huippuhetkiä: pari
vuotta myöhemmin Hooke itse julkaisi uraauurtavat
mikroskooppitutkimuksensa, kolme vuotta sen jälkeen
Francesco Redi suoritti itsestäänsikiämisen kumoavat
kärpäskokeensa, jotka samalla merkitsivät puhtaasti
kokeellisen menetelmän läpimurtoa biologisissa tieteissä,
ja vielä parikymmentä vuotta siitä, 1687, ilmestyi Sir Isaac
Newtonin mahtava Principia, joka loi perustan kaikelle
fysiikalle yli kahdeksi vuosisadaksi ja ns. klassiselle
fysiikalle meidän päiviimme asti.
Avainsanat: tieteenhistoria, luonnonfilosofia
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2000
Viittaaminen
Leikola, A. (2000). Tutkimuksen menneisyys - ja tulevaisuus?. Tieteessä Tapahtuu, 18(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58242