Suomen tiede maailmalla

Kirjoittajat

  • Lauri Saxén

Avainsanat:

tiede

Abstrakti

Pelkästä 'eurooppalaisesta tieteestä' puhuminen on ongelmallista. Käsite Eurooppa on hämärtymässä kun sen kulturellit rajat niin länteen kuin itäänkin ovat pehmenemässä ja vastaavasti kansallisvaltioiden merkitys on vähenemässä. Tieteen kieli on yhdenmukaistumassa ja tieteen kommunikaatiotiet leviämässä maailmanlaajuiseksi, jolloin voidaan kysyä erottuuko enää kansallinen tiede tässä massassa ja onko kysymys edes tärkeä. Monilla luonnontieteen aloilla tutkimus ei enää kannakaan kansallisia piirteitä tai omaleimaisuutta, mutta täälläkin saattaa kansallisella taustalla ja traditioilla olla merkityksensä tieteenalan kehitykselle. Samalla monilla etenkin humanistisilla aloilla problematiikka on edelleen kansallinen ja tulosten merkitys siten usein paikallisempi.
Osasto
Pääkirjoitus

Julkaistu

2000-11-01

Viittaaminen

Saxén, L. (2000). Suomen tiede maailmalla. Tieteessä Tapahtuu, 18(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58282