Suomen tiede maailmalla

  • Lauri Saxén

Abstrakti

Pelkästä 'eurooppalaisesta tieteestä' puhuminen on
ongelmallista. Käsite Eurooppa on hämärtymässä kun sen
kulturellit rajat niin länteen kuin itäänkin ovat pehmenemässä ja
vastaavasti kansallisvaltioiden merkitys on vähenemässä.
Tieteen kieli on yhdenmukaistumassa ja tieteen
kommunikaatiotiet leviämässä maailmanlaajuiseksi, jolloin
voidaan kysyä erottuuko enää kansallinen tiede tässä
massassa ja onko kysymys edes tärkeä. Monilla
luonnontieteen aloilla tutkimus ei enää kannakaan kansallisia
piirteitä tai omaleimaisuutta, mutta täälläkin saattaa
kansallisella taustalla ja traditioilla olla merkityksensä
tieteenalan kehitykselle. Samalla monilla etenkin humanistisilla
aloilla problematiikka on edelleen kansallinen ja tulosten
merkitys siten usein paikallisempi.
Avainsanat: tiede
Osasto
Pääkirjoitus
Julkaistu
tammi 1, 2000
Viittaaminen
Saxén, L. (2000). Suomen tiede maailmalla. Tieteessä Tapahtuu, 18(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58282