Aikamatkailu tieteellisenä ongelmana

Kirjoittajat

  • Leena Tähtinen

Avainsanat:

aikamatkat

Abstrakti

Aikamatkailu ei näy mittareissa. Mikään teoria ei ennusta sen olemassaoloa, eikä mikään havaittu ilmiö kaipaa sitä selityksekseen. Aikamatkailun tieteellinen status perustuu pelkästään siihen, että teoriat sallivat ajasta aikaan siirtymisen. Sama toisin päin: kukaan ei ole toistaiseksi pystynyt osoittamaan aikamatkoja mahdottomiksi. Pelkkä luvallisuus ei kuitenkaan tee asiasta mielenkiintoista tieteellistä ongelmaa, ei varsinkaan mikäli se - kuten aikamatkailu pitkään oli - on ristiidassa muun maailmankuvan kanssa. Kymmenisen vuota sitten aikamatkailun tieteellisessä asemassa tapahtui kuitenkin merkittävä muutos: ajassa kurvailu "lakkasi" aiheuttamasta epäloogisuuksia. Nyt menneisyyteen ja tulevaisuuteen pistäytyminen on siis sekä luvallista, että harmitonta, mutta aikamatkailu ei vieläkään ole tieteellinen ongelma esimerkiksi siinä mielessä kuin toistaiseksi tuntematon pimeä aine, jonka läsnäolo paljastuu kirkkaiden kohteiden liikkeistä. Onko aikamatkailulla edes mahdollisuuksia samantyyppiseksi tieteelliseksi kysymykseksi?
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2000-11-01

Viittaaminen

Tähtinen, L. (2000). Aikamatkailu tieteellisenä ongelmana. Tieteessä Tapahtuu, 18(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58287