Happi solujen toimintojen säätelijänä

  • Mikko Nikinmaa

Abstrakti

Elämä maapallolla nykymuotoisena olisi mahdotonta
ilman happea. Happi osallistuu mitokondrioiden
energiantuotantoon vastaanottamalla
elektroninsiirtoketjun elektronit. Niin hengityselimistö
kuin verenkiertokin ovat kehittyneet, jotta hapen saanti
energian tuotantoa varten olisi riittävää. Koska happi on
välttämätön energiantuotannossa, on sen merkitystä
solujen muiden toimintojen säätelyssä pidetty viime
vuosiin asti vähäisenä - on ajateltu, että hapella ei olisi
merkitystä solutoimintojen säätelyssä, koska
energiantuotannon taso pitkälti määrää sen pitoisuuden
eri puolilla elimistöä. Viime vuosina on kuitenkin
osoittautunut, että happi toimii monipuolisesti niin
kalvotoimintojen, geenien ilmenemisen kuin solun
sisäisen viestinnän säätelijänä. Happipitoisuuden
muutokset näyttävät vaikuttavan niin yksilönkehitykseen
kuin sairauksien syntyyn ainakin näennäisesti
energiantuotannosta riippumattomasti.
Avainsanat: happi
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 2000
Viittaaminen
Nikinmaa, M. (2000). Happi solujen toimintojen säätelijänä. Tieteessä Tapahtuu, 18(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58290