Havupuiden ja kalliorantojen kauneus - Kiinalaisia vaikutteita varhaisissa suomalaisissa maisemapuutarhoissa

  • Eeva Ruoff
Avainsanat: puutarhataide, maisemasuunnittelu

Abstrakti

Rehevyys, lehtevyys ja hedelmällisyys kuuluivat pitkään eurooppalaisen puutarhasuunnittelun ja maisemakäsityksen esteettisiin perusarvoihin. Keski-idän aavikkokansojen ihanne, hedelmiä tiukkuva paratiisi, johon kuului vehreitä niittyjä ja lehteviä puita, oli välittynyt raamatun kautta myös suomalaisille, ja vanhoissa kansanrunoissakin kuvastuu arvostus suuria lehtipuita, etenkin tammia ja lehmuksia kohtaan. Havumetsät ja kalliot merkitsivät ihmisille niukkaa toimentuloa, ankaraa työtä. Karu maisema koettiin myös esteettisesti vastenmieliseksi. Tämä näkemys heijastui esimerkiksi Kristiina-kuningattaren toivomuksessa, että Tukholman linnaa vastapäätä sijaitsevalle Skeppsholmenille rakennettaisiin taloja peittämään sen rumia kallioita.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 1, 2000
Viittaaminen
Ruoff, E. (2000). Havupuiden ja kalliorantojen kauneus - Kiinalaisia vaikutteita varhaisissa suomalaisissa maisemapuutarhoissa. Tieteessä Tapahtuu, 18(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58291