Suomen kielitilanne 2000-luvulla

Kirjoittajat

  • Pirkko Nuolijärvi

Avainsanat:

kieli, kielitiede

Abstrakti

Tulevaisuuden arvioiminen tapahtuu yleensä siltä pohjalta, mitä tiedämme menneisyydestä, lähimenneisyydestä ja nykyhetkestä. Ne tendenssit, joita kykenemme nykytietämyksemme pohjalta hahmottamaan, auttavat meitä parhaassa tapauksessa arvioimaan seuraavien vuosikymmenten suunta-viivoja. Kaikessa arvioinnissa on kuitenkin oltava hyvin varovainen: kysymys on mahdollisista suuntaviivoista, ei siitä, mitä ilman muuta tapahtuu.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

1999-01-01

Viittaaminen

Nuolijärvi, P. (1999). Suomen kielitilanne 2000-luvulla. Tieteessä Tapahtuu, 17(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58304