Tonaalisen musiikin analyysi: historiaa ja lähtökohtia

Kirjoittajat

  • Lauri Suurpää

Avainsanat:

musiikki, Schenker-analyysi, musiikkianalyysi

Abstrakti

Termillä "tonaalinen musiikki" – tai täsmällisemmin "duuri-molli-tonaalinen musiikki" – viitataan noin vuosien 1600–1900 välillä syntyneisiin sävellyksiin. Sana tonaalinen tarkoittaa yksinkertaistaen sitä, että musiikki liikkuu joko duurissa tai mollissa. Yhdistävänä tekijänä valtaosassa 1600-luvun alun ja 1800-luvun lopun välissä sävellettyä hyvin moninaista ja vaihtelevaa ohjelmistoa on nimenomaisesti tonaalisuus, liikkuminen tietyssä sävellajissa. Suunnattomista tyylillisistä eroista huolimatta esimerkiksi Henry Purcellin laulu ja Johannes Brahmsin sinfonia seuraavat tiettyjä näille teoksille yhteisiä hyvin perustavia musiikillisen materiaalin käsittelyn periaatteita, ja näiden periaatteiden tähden voimme sanoa, että kumpikin kulkee joko duurissa tai mollissa ja on siis tonaalista.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

1999-01-01

Viittaaminen

Suurpää, L. (1999). Tonaalisen musiikin analyysi: historiaa ja lähtökohtia. Tieteessä Tapahtuu, 17(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58306