Reiät ja paikat: johdatusta deskriptiiviseen metafysiikkaan

  • S. Albert Kivinen
Avainsanat: metafysiikka

Abstrakti

Vuosia sitten lupasin hammaslääkäri Anna-Liisa Patoharjulle (hänen vastaanottohuoneensa tuolissa istuessani), että kirjoittaisin hänelle omistetun esseen "Reiät ja paikat". Sanoin, että käsittelisin asiaa enemmän ontologiselta kuin odontologiselta näkökannalta. "Filosofia näyttää tarjoavan hämmästyttäviä nautintoja, mitä tulee niiden puhtauteen ja pysyvyyteen", kirjoittaa Aristoteles (N.E.1177 a 25). Toivottavasti hänen huomautuksensa osoittautuu paikkansapitäväksi tässäkin asiassa.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 1, 1999
Viittaaminen
Kivinen, S. A. (1999). Reiät ja paikat: johdatusta deskriptiiviseen metafysiikkaan. Tieteessä Tapahtuu, 17(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58347