Miksi värit eivät redusoidu?

Kirjoittajat

  • Olli Lagerspetz

Avainsanat:

ominaisuudet, värit

Abstrakti

Fysikalismina tunnettu filosofinen virtaus katsoo, että maailman olemus on perimmiltään fysiikkaa. Fyysikot opastavat meidät arkikokemuksen takaiseen todellisuuteen. Värikäs, lämmin, tuoksuva ja maistuva maailmamme eläimineen ja ihmisineen on 'oikeastaan' harhaa: sen perustana ovat mm. hiukkasfysiikan kuvaamat ilmiöt. – Tämän lehden sivuilla on huomautettu useaan otteeseen, ettei fysikalismin edellyttämä reduktio tee oikeutta ainakaan ihmistieteiden tutkimuskohteille. Jäljelle jää kysymys, sopiiko fysikalismi sentään fyysisten kappaleiden teoreettiseen tarkasteluun. Seuraavassa käsittelen värien mahdollista redusoitumista fysiikkaan eli elektromagneettisen säteilyn spektraaliseen tehojakaumaan.
Osasto
Kirjoja

Julkaistu

1999-09-01

Viittaaminen

Lagerspetz, O. (1999). Miksi värit eivät redusoidu?. Tieteessä tapahtuu, 17(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58384