Kielitieteilijä maailmanparantajana

Kirjoittajat

  • Jan-Ola Östman

Avainsanat:

kielitieteilijät, kielitiede

Abstrakti

Yliopistomaailman suhteen on totuttu ajattelemaan, että siellä etsitään totuutta. Näin onkin myös yliopiston sisällä useassa tiedekunnassa tutkijoiden omasta mielestä, ennen kaikkea luonnontieteissä ja lääketieteissä. Yhteiskuntatieteissä, monella teologisen tiedekunnan laitoksella sekä varsinkin humanistisissa tieteissä on taas asianmukaisempaa ajatella asiaa niin, että yritämme saada mahdollisimman syvällisen ymmärryksen maailman asioista. Etsimme ymmärrystä sen suhteen, että asiat eivät vain tapahdu fysiikan ja kemian lakien perusteella, vaan asioilla on merkityksiä. Voisi jopa väittää, että käsitteet 'ymmärtäminen' ja 'merkitys' ovat humanistisen alan keskeisimmät käsitteet: merkitysten tutkimisen kautta pyrimme ymmärtämään maailmankaikkeutta.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

1999-09-01

Viittaaminen

Östman, J.-O. (1999). Kielitieteilijä maailmanparantajana. Tieteessä tapahtuu, 17(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58390