Ihminen ja negaatio: professori Airaksinen ja positiivisen ajattelun taito

Kirjoittajat

  • Matti Kamppinen

Abstrakti

Timo Airaksinen: Minuuden rakentajat: filosofinen kirja ihmisestä. WSOY 1999.
Osasto
Kirjoja

Julkaistu

1999-09-01

Viittaaminen

Kamppinen, M. (1999). Ihminen ja negaatio: professori Airaksinen ja positiivisen ajattelun taito. Tieteessä tapahtuu, 17(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58392