Nykybiologian maailmankuva

  • Kai Kaila
  • Esa Kuismanen
Avainsanat: biologia

Abstrakti

Biologia on tieteenä kehitysvaiheessa, jonka voi rinnastaa sata vuotta sitten tapahtuneeseen vallankumoukseen fysiikassa, jolloin aineen rakenteen periaatteet alkoivat avautua. Ihmisen käsitys ympäröivästä todellisuudesta ja omasta itsestään on muutoksen tilassa. Monet klassiset tieteidenväliset raja-aidat ovat kaatumassa, ja kokeellisen tutkimuksen tulokset esimerkiksi neurobiologian alueella vaikuttavat voimakkaasti sekä teorianmuodostukseen että sovellutuksiin psykologiassa ja psykiatriassa. Modernilla biologialla on kasvavassa määrin kosketuspintoja kulttuurin tutkimukseen ja filosofiaan. Biologisella tiedolla on siten voimakas vaikutus maailmankuvaamme, tapaamme hahmottaa ja jäsentää todellisuutta. Se muokkaa myös maailmankatsomustamme: näkemystämme ihmisyydestä ja "paikastamme" luonnossa – ja tätä kautta se vaikuttaa arvovalintoihimme ja niihin perustuviin tekoihin.
Osasto
Pääkirjoitus
Julkaistu
marras 1, 1999
Viittaaminen
Kaila, K., & Kuismanen, E. (1999). Nykybiologian maailmankuva. Tieteessä Tapahtuu, 17(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58416