Ihminen, tiede, luonto – maailmankuva ja maailmankatsomus

  • Matti Sintonen
Avainsanat: biologia, tieteenfilosofia, tiede, ihminen, luonto

Abstrakti

Nykybiologian maailmankuva ja sen anti maailmankatsomukselle on tieteenfilosofille kiitollinen mutta samalla myös vaikea kohde. Se on kiitollinen, koska biologisen tietämyksen määrälliset ja laadulliset muutokset ovat viimeisen 150 vuoden aikana olleet niin suuria, että vanhat ajatusmallit joutuvat koetukselle. Se on haastava tehtävä samasta syystä. Tutkimuksen seuraaminen edes yleispiirteissään on filosofille vaikea ja yksityiskohdissaan mahdotonta. Ei siis ole ihme, jos biologian maailmankuvan filosofinen sulattelu on vasta alullaan.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 1, 1999
Viittaaminen
Sintonen, M. (1999). Ihminen, tiede, luonto – maailmankuva ja maailmankatsomus. Tieteessä Tapahtuu, 17(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58417