Terveyttä genomitutkimuksesta?

  • Helena Kääriäinen
Avainsanat: perimä, perinnöllisyystiede, genomiikka

Abstrakti

Viime vuosina geenitutkimuksesta on tiedotettu julkisuudessa kenties innokkaammin kuin mistään muusta tutkimusalasta. Erityisesti ihmisgenetiikka ja sen lääketieteelliset sovellutukset – nykyiset ja tulevat – ovat olleet näkyvästi esillä tiedotusvälineissä. Lausetta "geenitutkimuksen saavutukset ovat mullistamassa koko lääketieteen" on toistettu niin ahkerasti, että se on alkanut tuntua itsestäänselvältä totuudelta. Mutta mikä todella on tilanne tämän päivän kliinisessä lääketieteessä? Onko geenitutkimus mullistanut sen?
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
marras 1, 1999
Viittaaminen
Kääriäinen, H. (1999). Terveyttä genomitutkimuksesta?. Tieteessä Tapahtuu, 17(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58419