Kasvihuonekaasut, soiden näkymättömät vaikuttajat

Kirjoittajat

  • Jukka Alm

Avainsanat:

kasvihuonekaasut, suot

Abstrakti

Hiiltä sisältävät "kasvihuonekaasut", kuten hiilidioksidi ja metaani, sitovat maapallon heijastamaa lämpöenergiaa tehostaen ilmakehän lämpenemistä. Ilmakehän kaasukoostumuksen ja lämpenemisen välillä on tietysti aina ollut yhteys. Teollisen ihmisen vaikutuksesta eräiden kaasujen määrä on kasvanut nopeasti viime vuosikymmeninä voimistaen ilmakehän kasvihuoneilmiötä. Muinoin syntyneitä fossiileja poltetaan energiaksi ja hiili on nyt äkkiä palaamassa ilmakehään hiilidioksidina. Lisääntynyt riisinviljely ja märehtijöiden kasvatus, kaatopaikkajätteen mätäneminen, maakaasuvuodot sekä biomassan poltto ovat puolestaan lisänneet metaanipäästöjä. Luonnon kosteikot osallistuvat hiilidioksidin ja metaanin taseisiin. Soisessa Suomessa varsinkin ojitettujen, mutta myös koskemattomien soiden hiilitase kiinnostaa meitä päästäjiä.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

1998-02-01

Viittaaminen

Alm, J. (1998). Kasvihuonekaasut, soiden näkymättömät vaikuttajat. Tieteessä Tapahtuu, 16(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58488