Kohti tiedon Eurooppaa

  • Olli-Pekka Heinonen
Avainsanat: EU-maat, tutkimustoiminta

Abstrakti

Euroopan komissio julkaisi viime vuoden heinäkuussa Agenda 2000 - tiedonannon, jossa esitetään komission näkemykset Euroopan unionin yleisistä kehityslinjoista sekä tulevan politiikan painopisteistä. Unionilla on edessään merkittäviä haasteita, joista osa on ulkoisia, kuten maailmankaupan globalisoituminen ja osa sisäisiä, kuten talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtyminen, rakenne- ja maatalouspolitiikan uudistukset sekä unionin laajentuminen. Komission näkemyksen mukaan unionin sisäisten politiikkojen alueella on neljä keskeistä painopistealuetta: kestävän kasvun ja työllisyyden edellytysten luominen, tiedon asettaminen etusijalle, työllisyysjärjestelmien uudenaikaistaminen sekä elinolojen parantaminen. Suomi on asian käsittelyn yhteydessä yhtynyt näihin painopisteisiin korostaen unionin kilpailukyvyn kehittämisen merkitystä. Edellä mainituista painopisteistä on "tiedon asettaminen etusijalle" keskeisin tavoite, sillä tiedon avulla luodaan edellytykset muiden tavoitteiden toteutumiselle. Unionin tulevaisuuden visiona tuleekin olemaan "Tiedon Eurooppa", jossa keskeisessä asemassa ovat tutkimus, koulutus ja innovaatiotoiminta.
Osasto
Pääkirjoitus
Julkaistu
huhti 1, 1998
Viittaaminen
Heinonen, O.-P. (1998). Kohti tiedon Eurooppaa. Tieteessä Tapahtuu, 16(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58516