Tutkimuseettisen neuvottelukunnan uudistetut menettelyohjeet

  • Sakari Karjalainen
Avainsanat: tutkimusetiikka

Abstrakti

Tutkimuseettinen neuvottelukunta hyväksyi tammikuussa 1998 menettelyohjeet hyvän tieteellisen käytännön loukkausten ja tieteellisessä tutkimuksessa ilmenevän vilpin ehkäisemiseksi, käsittelemiseksi ja tutkimiseksi (TEN 1998). Menettelyohjeiden valmisteluvaiheet on kerrottu tämän lehden edellisen numeron pääkirjoituksessa (Karjalainen 1998). Kevään 1998 aikana useimmat yliopistot ja valtion tutkimuslaitokset ovat ilmoittaneet sitoutuvansa ohjeiden noudattamiseen ja tiedottamaan ohjeista oman tutkijayhteisönsä piirissä. Opetusministeriö on painattanut ohjeet sekä suomenettä ruotsinkielisinä. Suomen Akatemia tiedottaa -lehden numeron 3/98 yhteydessä on julkaistu ohjeiden suomenkielinen versio. Kevään lopussa ohjeista on saatavissa myös englanninkielinen käännös.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 1, 1998
Viittaaminen
Karjalainen, S. (1998). Tutkimuseettisen neuvottelukunnan uudistetut menettelyohjeet. Tieteessä Tapahtuu, 16(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58534