Tutkijan oikeudet

  • Ari Saarnilehto
Avainsanat: tutkijat, tutkimusetiikka, oikeudet

Abstrakti

Tutkimuseettinen neuvottelukunta havaitsi viime tammikuussa päättyneellä kaudella, että eettisten kysymysten käsittelyssä tulivat hyvin usein esille tutkijan oikeudet. Eettiset ja oikeudelliset kysymykset kietoutuivat toisiinsa niin, että niiden erottaminen toisistaan tuotti hanka-luuksia. Ongelmaksi nähtiin se, että tutkijat eivät tunne oikeuksiaan, minkä vuoksi he päätyvät katsomaan jonkin menettelyn tutki-musetiikan vastaiseksi.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
huhti 1, 1998
Viittaaminen
Saarnilehto, A. (1998). Tutkijan oikeudet. Tieteessä Tapahtuu, 16(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58535