Ilmastonmuutos ja avustettu leviäminen

  • Markku Oksanen
  • Elina Vaara
  • Kai Kokko
  • Maria Hällfors
  • Leif Schulman
  • Marko Hyvärinen
  • Susanna Lehvävirta
Avainsanat: ilmastonmuutokset, ilmaston lämpeneminen, biodiversiteetti, lajiensuojelu, luonnonsuojelu, siirtoistutus

Abstrakti

Nopea ilmastonmuutos on vaaraksi monille lajeille. Ruijanesikko (Primula nutans) on pohjoinen kasvilaji, joka esiintyy maassamme suhteellisen pienellä alueella Perämeren rannikolla. Laji on rauhoitettu, mutta kenties tämä ei riitä lämpenevässä maailmassa. Voitaisiinko ruijanesikon tulevaisuus turvata, jos sen siemeniä levitetään tai taimia istutetaan uusille kasvupaikoille, joissa näkymät lajin säilymiselle ovat nykytilannetta valoisammat ja joihin se tilanteen salliessa voisi itsekin levittäytyä? Tällaista uutta lajiensuojelun keinoa kutsutaan avustetuksi leviämiseksi. Se on herättänyt kiinnostusta, hämmennystä ja kiistaa luonnonsuojelutieteissä.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
kesä 16, 2016
Viittaaminen
Oksanen, M., Vaara, E., Kokko, K., Hällfors, M., Schulman, L., Hyvärinen, M., & Lehvävirta, S. (2016). Ilmastonmuutos ja avustettu leviäminen. Tieteessä Tapahtuu, 34(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58545