Yliopistopolitiikan taustateorioita ja käytäntöjä on päivitettävä

  • Janne Kurtakko

Abstrakti

Yliopistoihin kohdistuu huomattavaa taloudellista painetta. Yliopistojen määrärahoja leikataan ja yliopistot leikkaavat toimintojaan. Samalla yliopistoilta vaaditaan yhä enemmän yhteiskunnallista ”vaikuttavuutta”. Lisäksi huolimatta ”autonomiasta” puhumisesta yliopistojen ohjaus ei näytä vähentyneen (Koikkalainen 2015).
Osasto
Keskustelua
Julkaistu
kesä 16, 2016
Viittaaminen
Kurtakko, J. (2016). Yliopistopolitiikan taustateorioita ja käytäntöjä on päivitettävä. Tieteessä Tapahtuu, 34(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58558