Tolkappiyam: tamilkielen ja -kulttuurin perusteos

  • Esa Itkonen

Abstrakti

Kielitieteellisessä kirjallisuudessa Intian kielitiede
samastetaan yleensä sanskritinkieliseen perinteeseen.
Tämä on sinänsä ymmärrettävää, koska yhden kielen
kuvaukseen keskittyvässä kielioppiteoriassa juuri Painin
(n. 400 e.Kr.) sanskritinkielinen kielioppi edustaa vielä
tänäkin päivänä alansa huippua. Kyseessä on tilanne,
jota ei esiinny missään muussa tieteessä: vanhin säilynyt
teos on omalla alallaan yhä maailman paras. Yksi lisäsyy
sanskrit-keskeisyyteen on varmastikin ollut se, että
indoeurooppalaisena kielenä sanskrit on jotensakin
itsestään selvästi hyväksytty klassiseksi kulttuurikieleksi
muinaiskreikan ja latinan rinnalle.
Avainsanat: tamilin kieli, Intia, kielitiede, sanskritin kieli
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
tammi 1, 1998
Viittaaminen
Itkonen, E. (1998). Tolkappiyam: tamilkielen ja -kulttuurin perusteos. Tieteessä Tapahtuu, 16(6). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58604