Taloudellinen kehitys ja sosiaalisen pääoman käsite

Kirjoittajat

  • Partha Dasgupta

Avainsanat:

taloudellinen kehitys, pääoma

Abstrakti

Sosiaalisella pääomalla viitataan yleensä niihin sosiaalisen järjestelmän piirteisiin – kuten luottamukseen, normeihin ja ihmisten välisiin verkostoihin – jotka voivat lisätä yhteiskunnan tehokkuutta edistämällä koordinoitua toimintaa. Määritelmästä käy suoraan ilmi, että kyseessä on moniulotteinen käsite; sosiaalinen pääoma koostuu lukuisista toisistaan suuresti poikkeavista, vaikeasti havaittavista ja yhteismitattomista osatekijöistä. Vaikka se muistuttaakin jonkin verran tietämystä, sitä ei mielestäni tulisi verrata fyysiseen eikä henkiseen pääomaan, eikä myöskään ympäristöpääomaan. Ennen kaikkea meidän ei tulisi kehittää sosiaalista pääomaa mittaavaa kokonaisindeksiä, vaan pyrkiä ymmärtämään sen taustalla olevia instituutioita ja löytämään keinoja niiden parantamiseksi.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

1998-10-01

Viittaaminen

Dasgupta, P. (1998). Taloudellinen kehitys ja sosiaalisen pääoman käsite. Tieteessä Tapahtuu, 16(7). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58619