Tämän päivän arkeologi muinaisen ihmisen maailmankuvaa etsimässä

Kirjoittajat

  • Paula Purhonen

Avainsanat:

maailmankuva, arkeologia,

Abstrakti

Maailmankuvaan sisältyy tapa, jolla ihminen kokee ympäröivän maailman ja oman asemansa siinä, hänen arvonsa ja asenteensa sekä hänen käsityksensä luonnonilmiöitä ja ihmiselämän kulkua säätelevistä voimista. Viimeksi mainittuun kuuluvat selitykset siitä, miten maailma on saanut alkunsa ja mitä sille lopulta tapahtuu sekä se, mitä on odotettavissa kuoleman jälkeen. Käsitykset arvoista ja asenteista taas sisältävät moraaliin, estetiikkaan ja elämän tarkoitukseen liittyviä osa-alueita.
Osasto
Artikkelit

Julkaistu

1997-02-01

Viittaaminen

Purhonen, P. (1997). Tämän päivän arkeologi muinaisen ihmisen maailmankuvaa etsimässä. Tieteessä Tapahtuu, 15(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58694