Modernin arkeologian anti antiikintutkimukselle

  • Eeva-Maria Viitanen
Avainsanat: arkeologia, antiikintutkimus

Abstrakti

Arkeologian voi yksinkertaisesti määritellä ihmisen menneisyyden materiaalisen kulttuurin tutkimukseksi. Useimmiten tutkimuksen kohteena ovat sellaiset ihmisen historian kaudet, joilta ei ole kirjallisia lähteitä – tällöin puhutaan yleensä esihistoriasta. Arkeologisin menetelmin voidaan kuitenkin tutkia myös historiallisia kulttuureja ja jopa aivan uusinta, omaa aikaamme, näistä esimerkkeinä mainittakoon teollisuusarkeologia ja amerikkalaisen arkeologin W. Rathjen "Le Projet du Garbage" (teoksessa Social Archaeology Beyond Subsistence and Dating, 1978), joka tutki nykyamerikkalaisten jätteitä. Arkeologian näkyvin osa on kaivaustutkimukset, jotka usein mielletään koko arkeologian sisällöksi. Näin ei kuitenkaan ole, sillä kaivaus on vain tärkeä perustutkimusmenetelmä, jolla saadaan uutta tutkimusmateriaalia.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
maalis 1, 1997
Viittaaminen
Viitanen, E.-M. (1997). Modernin arkeologian anti antiikintutkimukselle. Tieteessä Tapahtuu, 15(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58725