Eri tieteenalojen arvoperusteista

  • Nils Erik Enkvist
Avainsanat: kokoukset, tieteelliset seurat, tiede, arvostus

Abstrakti

Tiedeakatemioistamme vanhin, eli vuonna 1838 perustettu Suomen Tiedeseura, on usean vuoden ajan järjestänyt keväisiä symposioita. Tarkoituksena on ollut herättää keskustelua joistakin keskeisistä, eri tieteille yhteisistä ongelmakokonaisuuksista. Vaativampaa ja monisäikeisempää teemaa kuin vuoden 1997 "Eri tieteenalojen arvoperusteet" ei voine löytää.
Osasto
Pääkirjoitus
Julkaistu
touko 1, 1997
Viittaaminen
Enkvist, N. E. (1997). Eri tieteenalojen arvoperusteista. Tieteessä Tapahtuu, 15(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58754