Tutkimuksen arvoperusteet: ekologia

  • Yrjö Haila
Avainsanat: tiede, arvostus, arvot

Abstrakti

Tieteet eivät muodosta yhtenäistä kokonaisuutta päinvastoin kuin positivistisen ihanteen vaikutuksesta 1960-luvulle saakka yleisesti uskottiin. Tieteiden yhtenäisyyden (unity of science) olettamus nojautuu sellaisiin tieteiden kohteena olevan todellisuuden maailman rakennetta koskeviin metafyysisiin sitoumuksiin, joita emme enää mielellämme hyväksy.
Osasto
Artikkelit
Julkaistu
touko 1, 1997
Viittaaminen
Haila, Y. (1997). Tutkimuksen arvoperusteet: ekologia. Tieteessä Tapahtuu, 15(5). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58759