John Rawlsin hyvinvointiliberalismi: metodologista vai moraalista individualismia?

  • Sirkku Hellsten
Avainsanat: hyvinvointi, liberalismi

Abstrakti

Tässä artikkelissa pohditaan, onko tunnetun amerikkalaisen yhteiskuntafilosofin John Rawlsin esittämän hyvinvointiliberalistisen oikeudenmukaisuusteorian tarkoituksena olla vain nykyisiä läntisiä valtarakenteita ylläpitävää poliittista retoriikkaa, onko sen tarkoituksena modernin hyvinvointiyhteiskunnan poliittisesti keskeisen rakenteen deskriptiivinen analyysi vai löytyykö Rawlsin hyvinvointiliberalistisen yhteiskuntateorian taustalta sittenkin jokin laajempi metafyysinen näkemys tai objektivistinen normatiivinen päämäärä, jota kohti yksittäisten kansalaisten on pyrittävä, jotta hyvinvointidemokratian legitimiteetti säilyy.
Osasto
Muut
Julkaistu
marras 1, 1997
Viittaaminen
Hellsten, S. (1997). John Rawlsin hyvinvointiliberalismi: metodologista vai moraalista individualismia?. Tieteessä Tapahtuu, 15(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58811