Matematiikka ja yhteiskunta

  • Olli Lehto
Avainsanat: matematiikka, yhteiskunta

Abstrakti

Laskemista ja mittaamista ihmiskunta on varmaan harjoittanut aikojen alusta saakka. Mutta aivan viime aikoina matemaattiseen ajatteluun perustuvat menetelmät, ennen kaikkea tietotekniikan myötä, ovat aikaisempaa paljon laajemmassa mitassa tunkeutuneet koko yhteiskuntaan, eikä tällaisen kehityksen pysähtymisestä näy minkäänlaisia merkkejä. Pohjimmaltaan paljolti matematiikkaan perustuva luonnontieteellis-teknologinen tieto on edellytyksenä menestymiseen taloudellisessa kilpailussa, se on pohjana yhteiskuntaa ohjaaville poliittisille päätöksille, ja sitä tarvitaan kestävän kehityksen turvaamisessa. Ja halusimme tai ei, luonteeltaan matemaattiset menetelmät ja sovellutukset sävyttävät entistä enemmän jokaisen kansalaisen arkielämää.
Osasto
Pääkirjoitus
Julkaistu
joulu 1, 1996
Viittaaminen
Lehto, O. (1996). Matematiikka ja yhteiskunta. Tieteessä Tapahtuu, 14(8). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/tt/article/view/58828